• پروژه بنیاد شهید ارومیه
  • پروژه بنیاد شهید ارومیه
  • پروژه بنیاد شهید ارومیه
  • پروژه بنیاد شهید ارومیه

جزئیات پروژه

شرح پروژه

احداث سقف کروی بنیاد شهید ارومیه توسط کادر مجرب نمایندگی ۵۰۱۵ ماموت استان اردبیل با ساندویچ پانل ماموت