ساندويچ پانل ديواري سردخانه اي ماموت

این نوع ساندویچ پانل ماموت از ضخامت ۸ الی ۱۵ cm تولید میشود که بدلیل نوع اورلپ آن کمترین انتقال حرارت را دارد و بهترین گزینه در تولید سردخانه میباشد.
اين نوع ساندويچ پانل با توجه به ميزان مبادله حرارتي محاسبه شده از ضخامت ۸ الي ۱۵ سانتيمتر توليد ميشودكه با دارا بودن لبه هاي نري و مادگي در مقطع عرضي و هم پوشاني پانل ها با هم داراي كمترين انتقال حرارت را داشته و بهترين گزينه در توليد سرد خانه ها مي باشد .

مشخصات ساندویچ پانل دیواری سردخانه ای ماموت

مدل ها : شيار دار

ضخامت : ۸ الي ۱۵ سانتيمتر

عرض : ثابت ۱۶/۱ متر (۲ سانتيمتر اورلپ) مفيد ۱۴/۱ متر

طول : ۱ الي ۱۳ متر بدلخواه مشتري